Aangepaste competitie

De NBB heeft de competitie aangepast in de hoop dat er vanaf het weekeinde van 28, 29 en 30 januari weer gespeeld kan worden. Voor alle duidelijkheid hieronder de samenvatting van de aanpassingen. Uiteraard onder voorbehoud, want de kans bestaat dat de hervatting langer op zich laat wachten.

• Weekend van 22 januari wordt verplaatst naar weekend van 7 mei en wordt op ‘Te plannen door thuisclub’ gezet, met als deadline 31 januari (Net als de weekenden van 16 en 30 april).
• De weekenden van 4, 11 en 18 december blijven voorlopig op de fictieve data 27, 28 en 29 juni staan, in afwachting van mogelijk meer uitgestelde weekenden van januari/februari.
• De weekenden van 14, 21 en 28 mei en 4 juni zullen op later moment worden gebruikt voor plaatsing van de niet gespeelde weekenden van december en eventueel nog meer uit te stellen weekenden van januari/februari. Bij die herplanning hebben de speelronden van de 2e helft van het seizoen voorrang boven de drie wedstrijdronden uit december.
• Wedstrijden die op de fictieve datum van 27, 28, 29 en 30 juni staan of wedstrijden uit de reguliere planning mogen o.a. ingehaald worden op de inhaalweekenden van 19 en 26 februari, 16 april en 23 april, maar niet op de weekenden in mei/juni.
• De competitie eindigt uiterlijk in het weekend van 4 juni.
• Doel is behalen van de 75%-regeling m.b.t. kampioenschap, promotie/degradatie.