ALV 2019

Op 8 oktober 2019 vindt om 19.45 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de Schans. hieronder kun je de notulen lezen van de ALV van vorig jaar, kan je de jaarverslagen inzien van alle commissies en kun je alvast een blik werpen op de agenda van de ALV van dit jaar.

Er zijn geen grote bijzonderheden, maar er zal wel worden gesproken over o.a. een nieuwe sportaccommodatie, onze koffie en de vrijwilligerstaken van recreanten.

We moeten met zijn allen de vereniging draaiende houden, dus wees erbij! Heb je al op-of aanmerkingen? Die ontvangen we graag, dus mail ze naar info@forwodians.nl.

Lees hier de notulen van de ALV:

Notulen ALV 2018

Download hier alle bestanden voor de ALV;

Agenda ALV 2019

Jaarverslagen commissies 2018-2019

Bijlage – geconsolideerde seizoen 2018-2019

Bijlage – Prognose 2019-2020