Commissie van beroep

De commissie van beroep bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid.
Zij mogen geen zitting hebben in het bestuur of enige commissie en moeten de leeftijd van 18 hebben bereikt.
Bij de behandeling van een geschil, waarbij een lid van de commissie persoonlijk betrokken is, treedt in zijn plaats het plaatsvervangend lid op.

De commissie van beroep is te bereiken via cvb@forwodians.nl