Inschrijfformulier

Inschrijfformulier basketballvereniging Forwodians
Bent u een jeugdspeler (jonger dan 18 jaar) of een seniorspeler (vanaf 18 jaar en ouder)?*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum (seniorlid)*
Geboortedatum (jeugdlid)*
Nationaliteit*
Geslacht*
Mobiel speler*
Mobiel ouder*
Mobiel extra
E-mail speler*
E-mail ouder*
E-mail extra
Ga je competitie spelen?*
Heb je al aan (proef)training meegedaan?*
Ik wil graag een peanutproefabonnement voor €20,00 euro

Het peanutproefabonnement is voor 5 trainingen. 

Heb je een scheidsrechtersdiploma?*
Upload je digitale pasfoto (max 2 MB)*

Aanmelden als lid geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap gaat automatisch over naar het volgende seizoen.

Ik wil me inzetten als:
Mijn ouders willen zich inzetten als:
IBANRekeningnummer*
ik ga akkoord met automatische incasso*
Regelmatig worden er foto’s op onze website en/of facebookpagina geplaatst. *

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

Ik verklaar hierbij tevens, als lid van de vereniging, taken met betrekking tot de organisatie van wedstrijden op mij te nemen, bijvoorbeeld fluiten (leden ouder dan 16) en tafelen (leden ouder dan 12) en vervoer (ouders en meerderjarige leden).


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): beginselen en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van deze minimaal noodzakelijke en beperkte persoonsgegevens, conform artikel 5 van de AVG, is essentieel voor een ordelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Forwodians en betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG). Verdere verwerking in de vorm van doorgifte van de persoonsgegevens aan de Nederlandse Basketbal Bond is noodzakelijk alsook qua doeleinde verenigbaar om te voldoen aan de reglementaire verplichting van de Nederlandse Basketbal  Bond die op Forwodians basketbalvereniging rust (artikel 6, vierde lid, onder a, van de AVG).

Datum inschrijving*