Zaterdag 16 februari

Omdat er deze dag geen jeugdwedstrijden worden gespeeld, organiseert Forwodians diverse clinics over spelregels en scheidsrechtervaardigheden voor leden en hun ouders.

Blok 1 9:45-11:00
Reguliere peanuttraining op veld 1
Clinic voor X10 en X12 spelers op veld 2
Spelregeluitleg competitie X10-X12 in de kantine
Speciaal voor ouders en voor (jeugd)leden die kunnen worden ingedeeld om deze wedstrijden te fluiten, zullen Bert Koot en Ilja van der Bij uitleg geven over de afwijkende spelregels in de x10 en x12 competitie

Blok 2 11:00-12:00
Toernooitje x10 en x12 gefloten door jeugdscheidsrechters die willen oefenen op veld 1 en 2
Spelregeluitleg reguliere spelregels in de kantine
Vrijwel alle X14 spelers hebben inmiddels de inlogcodes voor het halen van het spelregelbewijs op Basketballmasterz.nl ontvangen. Voor iedereen die behoefte heeft aan extra uitleg of begeleiding, voor ouders en andere belangstellenden zal Bert Koot de reguliere spelregels toelichten

Blok 3 12:00-14:00
Scheidsrechterclinic op veld 1 en 2
Afgelopen jaren zijn er enkele spelregels veranderd. Zo mag er in bepaalde situaties een 3e stap gezet worden zonder dat dit als loopovertreding hoeft worden aangemerkt, is de interpretatie van de 3 seconde regel veranderd, is de bestraffing van een combinatie van een technische fout en een onsportieve fout anders etc. Daarnaast zien we dat niet iedereen gebruik maakt van de juiste scheidsrechtergebaren, waardoor het voor het publiek, de spelers en de tafelaars niet altijd duidelijk is waarvoor er is gefloten.
Bert Koot zal uitleg gegeven over de diverse onderwerpen, er is gelegenheid tot het stellen van vragen, maar er wordt vooral ook een onderling partijtje gespeeld dat gefloten wordt door de deelnemers, die daarbij begeleid worden.