Automatische incasso.

Beste leden,

Graag incasseren wij de jaarlijkse contributie middels de mogelijkheid van automatische incasso.
Een betaling via een automatische incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor
geeft door het afgeven van een machtiging. Je kunt deze machtiging afgeven door
onderstaand formulier volledig in te vullen en op ‘machtiging afgeven’ te klikken. We kunnen daarmee de
jaarlijkse contributie automatisch van je rekening laten afschrijven.
De jaarlijkse incasso zal plaatsvinden rond eind september.

Je wordt voorafgaand aan de afboeking door Forwodians geïnformeerd over het bedrag en de
opbouw daarvan. Indien je het niet eens bent met een afschrijving, kun je deze binnen 8 weken
zonder opgaaf van reden door je bank terug laten boeken.
Voor het opzeggen van de automatische betaling gebruik je het webformulier ‘Intrekken machtiging’.

Betalingsregeling/-probleem

Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te
voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester
op penningmeester@forwodians.nl.  We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.
Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei
fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het jeugdsportfonds sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18
jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die
kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Zie http://www.jeugdsportfonds.nl/

Doorlopende Machtiging (SEPA) Afgeven
Naamrekeninghouder:*
E-mail:*
IBAN:*
Adres:*
Deze incasso heeft betrekking op de volgende leden:*