Regelementen

Forwodians is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40446337. Middels haar statuten en Huishoudelijk regelement is vastgelegd hoe we de club besturen en welke taken en verantwoordelijkheden er zijn. Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop het bestuur verantwoordelijkheid aflegt naar haar leden. U heeft hier inspraak in het gevoerde beleid.

 

Zie hier onze statuten : statuten
Zie hier het huishoudelijk reglement : huishoudelijk reglement
Zie hier onze gedragscode : gedragscode
Zie hier ons privacybeleid : privacybeleid
Zie hier ons beleidsplan : beleidsplan
Zie hier protocol erelid en lid van verdienste : erelid en lid van verdienste
Zie hier protocol overlijden : overlijden

 

 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@forwodians.nl